Przypis: 3


mel … fel – wyrażenie przysłowiowe, por.: „mel  huius, fel meum” (Plaut. Poen. 394). [JN]


Zamknij okno