Przypis: 1


Petrarcham … Dantem – zarówno Francesco Petrarca (1304–1374), jak i Dante Alighieri (1265–1314) słynęli w czasach Kochanowskiego jako najwięksi poeci włoscy, których często zestawiano ze sobą. Koncept Kochanowskiego polega na wykorzystaniu podwójnego znaczenia imienia Dantego. Prostytutka Philenis (Filenida) woli Dantem – Dantego albo dającego (łac. imiesłów dans – dający). Por. Koch. Foric. 6 i 7. [JN]


Zamknij okno