Przypis: 1


Bacchus – rzymskie imię Dionizosa, boga wina. Tu symbol radości płynącej z kielicha. [JN]


Zamknij okno