Przypis: 2


Firleos – Firlejowie byli jednym z ważniejszych magnackich rodów małopolskich. Kochanowski został dworzaninem Mikołaja Firleja niedługo po swoim powrocie z Padwy w 1559 r. Również w późniejszym okresie poeta utrzymywał przyjacielskie relacje z Firlejami, których rezydencje w Janowcu i Dąbrowica leżały blisko Czarnolasu. Por. Koch. Foric. 36 i 76. [JN]


Zamknij okno