Przypis: 1


Erazm Kroczewski (zm. 1571) – kuchmistrz wielki koronny; por. Koch. Fraszki III 48. [JN]


Zamknij okno