Przypis: 1


volucris pes patefecit equi – skrzydlaty koń, Pegaz, uderzył kopytem w skałę Helikonu i z tego miejsca wypłynęło czczone przez starożytnych Greków źródło Hippokrene; por. Ov. Met. 5,256-265. [JN]


Zamknij okno