Przypis: 1


Piotr Rojzjusz (Pedro Ruiz de Moros, ok. 1505-1570), pochodzący z Aragonii prawnik (doktor obojga praw, stąd jego określenie: Doktor Hiszpan), dworzanin Zygmunta Augusta i przyjaciel Kochanowskiego. Podstawą konstrukcji tego epigramatu jest enumeracja i distributio. Kochanowski poświęcił Rojzjuszowi znaną fraszkę o Doktorze Hiszpanie (Koch. Fraszki I 79) i foricenium 33. [JN]


Zamknij okno