Przypis: 2


Cytera jest przydomkiem Wenery. [JN]


Zamknij okno