Przypis: 1


de volucris fontis equi – Hippokrene, źródło na Helikonie, siedzibie muz, wskutek uderzenia kopytem Pegaza. Uchodziło za źródło natchnienia poetyckiego. Por. Koch. Foric. 74,4. [JN]


Zamknij okno