Przypis: 1


Stanisław Fogelweder (1525–1603) – humanista, sekretarz Zygmunta Augusta, przyjaciel Kochanowskiego, proboszcz miechowski i kanonik krakowski. Zachował się list Kochanowskiego do Fogelwedera z 1571 roku. [JN]


Zamknij okno