Przypis: 2


Stancesilae – imię przetworzone – Stancesilaus – ze względów metrycznych (zabieg często stosowany w poezji nowołacińskiej). [JN]


Zamknij okno