Przypis: 2


sacerdotem Musarum – kapÅ‚an muz, czyli poeta. [JN]


Zamknij okno