Przypis: 3


Bifidi … galeri – chodzi o dwurożną czapkę, czyli tiarę biskupią. Kochanowski wyraża tu żartobliwy program życiowy: rezygnuje z ubiegania się o godności kościelne i wybiera poezję, czyli stan świecki (być może utwór powstał na pocz. lat 70., kiedy Kochanowski zdecydował się na powrót do Czarnolasu). [JN]


Zamknij okno