Przypis: 1


Por. epitafium końskie w Antologii Palatyńskiej (Anth. Pal. VII. 208), autorstwa Anyte z Tegei. Naganie konia poświęcił Kochanowski odę 11 (Koch. Lyr. 11). [GF, JN]


Zamknij okno