Przypis: 1


Piotr Myszkowski (ok. 1510–1591) – biskup krakowski, podkanclerzy koronny, humanista, absolwent uniwersytetu padewskiego. Przyjaciel i mecenas Kochanowskiemu, który zadedykował mu m.in. Psałterz Dawidów, pieśń II 24 i foricenium 1. [JN]


Zamknij okno