Przypis: 1


Drewniany most w Warszawie został zbudowany z polecenia Zygmunta Augusta w 1568 roku. Budowę dokończyła siostra króla, Anna Jagiellonka, w 1573 roku. Por. Koch. Fraszki II 106, 107, 108 (Na most warszewski). [JN]


Zamknij okno