Przypis: 2


Scytham… Thraca – Scytowie i Trakowie w starożytności zamieszkiwali tereny wokół Morza Czarnego. Kochanowski czyni aluzję do obiegowej opinii, że Polska (Sarmacja) nigdy nie zostali przez nich podbita. Istotna jest także antyczno-współczesna metonimia: Scytha to Tatar (zob. El. I 1, I 3 albo I 5 – „Aversoque Scythes plus metuendus equo”), zaś Thrax – może oznaczać Turka. Por.: „Nulla unquam gens tam fuit barbara, tam ab humanitate omni aliena, apud quam coniugii nomen non sanctum, non uenerandum sit habitum. Hoc Thrax, hoc Sarmata, hoc Indus, hoc Graecus, hos Latinus, hoc uel extremus orbis Anglus, aut si qui sint his quoque semotiores, religiosum habuit” (Erazm z Rotterdamu De laude matrimonii). [GF, JN]


Zamknij okno