Przypis: 1


Dokładna parafraza epigramu Teodoridasa z Syrakuz (2 poł. III w. p.n.e.) znanego z Antologii Palatyńskiej (AP VII 282). [GF]


Zamknij okno