Przypis: 2


Nautae sum tumulus – jeden z cyklu nagrobków poświęconych żeglarzowi (por. Koch. Foric. 90 i 118). Kolejna dokładna parafraza epigramu z Antologii Palatyńskiej (AP VII 267), autorstwa Posidipposa z Pelli (koniec III w. p.n.e.). [GF, JN]


Zamknij okno