Przypis: 1


Łukasz Górnicki (1527–1603), pisarz i tłumacz, sekretarz i bibliotekarz królewski, absolwent uniwersytetu padewskiego i przyjaciel Jana Kochanowskiego. Autor Dworzanina polskiego (1566), adaptacji włoskiego dialogu Baltasara Castiglionego Il cortegiano. [JN]


Zamknij okno