Przypis: 2


Charites – Charyty (rzym. Gracje) – boginie wdzięku, piękna, radości, opiekunki młodzieży i zabawy. [JN]


Zamknij okno