Przypis: 1


Niceta – gr. imię Niketa, łac. Victor – zwycięzca. [JN]


Zamknij okno