Przypis: 1


Andrzej Trzecieski młodszy (ok. 1525–1584) – humanista, sekretarz królewski, poeta, działacz reformacyjny, absolwent uniwersytetu w Wittemberdze. Autor poezji łacińskich. Opracowywał polskie psalmy i pisał pieśni do kancjonałów kalwińskich. Przyjaciel Jana Kochanowskiego. [JN]


Zamknij okno