Przypis: 1


mausolea – Filip Padniewski wzniósł dla siebie przy Katedrze Wawelskiej kaplicę grobową. Mauzoleum nawiązujące do renesansowych kaplic włoskich, zaprojektował wybitny rzeźbiarz polski Jan Michałowicz z Urzędowa (ok. 1525/30–ok. 1583), który jest też autorem marmurowego nagrobka biskupa. [JN]


Zamknij okno