Przypis: 1


Wiersz jest epigramatem umieszczonym pod herbem i nawiązuje do odmiany epigramatu zwanej stemmatem, czyli wiersza na herb. Tu chodzi o herb Królestwa Polskiego. Utwór powstał w 1574 roku przed przyjazdem do Polski nowoobranego króla, Henryka Walezego (1551–1589). Z okazji jego przybycia Kochanowski napisał kilka innych utworów (por. Koch. Lyr. 1 i For. 101). [JN]


Zamknij okno