Przypis: 3


mater – w języku łacińskim orzeł jest rodzaju żeńskiego. [JN]


Zamknij okno