Przypis: 4


volucrum regina vagarum – orzeł od czasów starożytnych uchodził za władcę ptaków. Kochanowski używa na ich określenie kunsztownej peryfrazy: volucres vagi – skrzydlaci wędrownicy, przekształcając typowe określenie ptaków: volucres bestiales. [JN]


Zamknij okno