Przypis: 5


Corde … tuo … spondent lilia – Lilie były herbem dynastii Valois (Walezjuszy), z której wywodził się przybywający do Polski nowy monarcha. W przedstawieniach heraldycznych herb rodowy władcy był umieszczany na piersi Orła. [JN]


Zamknij okno