Przypis: 6


Sarmatiam – od XV w. Polska była określana mianem Sarmacji. Według szesnastowiecznych historyków (Macieja z Miechowa, Marcina Bielskiego, Marcina Kromera, Aleksandera Gwagnina, Stanisława Sokołowskiego i in.) Polacy wywodzili się od starożytnego ludu Sarmatów zamieszkujących stepy czarnomorskie. [JN]


Zamknij okno