Przypis: 1


Henryk Walezy (1551–1589), król Polski i wielki książę litewski; kilka miesięcy po przyjeździe do Polski potajemnie zbiegł do Francji, aby objąć tron po zmarłym bracie. [JN]


Zamknij okno