Przypis: 1


Piotr Kostka (1533–1595) – kanonik krakowski i warmiński, biskup chełmiński, humanista, absolwent Sorbony i uniwersytetu w Lowanium, sekretarz królewski. Przyjaciel Kochanowskiego. Utwór powstał prawdopodobnie na wieść o nominacji Kostki na biskupstwo chełmińskie. [JN]


Zamknij okno