Przypis: 2


Dum sinis affari … episcopus – Piotr Kostka został nominowany biskupem chełmińskim 4 czerwca 1574, więc utwór musiał powstać niedługo później, ale jeszcze przed ingresem. [JN]


Zamknij okno