Przypis: 3


Ebria amore sui … Thaleia – Talia (gr. „kwitnąca” lub „bogata”) – jedna z Charyt (Gracji) bogiń wdzięku, piękna, radości. Tu: peryfrastyczne określenie poezji Kochanowskigo. [JN]


Zamknij okno