Przypis: 4


Praxiteles Ioivis extuderit simulacrum – Praksyteles (IV w. p.n.e.) – sławny grecki rzeźbiarz. Nieznany jest żaden posąg Jowisza jego autorstwa. Kochanowski nawiązuje tu być może do zniekształconej opowieści Pliniusza starszego. Do posągu Afrodyty z Knidos Praksytelesowi pozowała piękna kurtyzana Fryne. Rzeźbiarz miał się tłumaczyć przed obywatelami Kos, oburzonymi nagością bogini, że tak piękne ciało nie może być obrazą bogów, gdyż samo zostało przez nich stworzone. [JN]


Zamknij okno