Przypis: 1


Jan Firlej (1521–1574) – wojewoda krakowski, marszałek wielki koronny, absolwent uniwersytetu w Padwie. W młodości Kochanowski był jego sekretarzem. Być może adresad elegii IV 3. [JN]


Zamknij okno