Przypis: 1


Dulces sunt – słodycz ust jest charakterystycznym toposem w poezji petrarkistycznej. Petrarkistyczną proweniencję ma również zastosowanie konceptu i figur, na których opiera się konstrukcja wiersza: enumeratio, sumatio, gradatio, correctio. [JN]


Zamknij okno