Przypis: 2


Quam suave suavium est tuum – aliteracja nawiązująca do zabiegów zastosowanych przez w Katullusa Basia (por. Catull. 7). [JN]


Zamknij okno