Przypis: 1


MikoĊ‚aj Gelazyn (1525–1570) – profesor Akademii Krakowskiej, przyjaciel Kochanowskiego z czasów padewskich. [JN]


Zamknij okno