Przypis: 1


Stanisław Grzepski (1524–1570) – matematyk, grecysta i latynista, profesor Akademii Krakowskiej. Wydał Geometrię, to jest miernicką naukę… napisaną z greckich i łacińskich ksiąg (1566). Przyjaźnił się z Kochanowskim, z którym przebywał w Królewcu. W 1552 roku poeta podarował Grzepskiemu egzemplarz tragedii, do którego wpisał łaciński epigramat dedykacyjny. [JN]


Zamknij okno