Przypis: 2


Graecum te … Latinum – nawiązanie do działalności dydaktycznej i naukowej Grzepskiego w Akademii Krakowskiej. [JN]


Zamknij okno