Przypis: 4


Graii … Ausoniique – Grecy i Rzymianie. Być może nawiązanie do legendy o siedmiu miastach toczących spór o to, które jest ojczyzną Homera. [JN]


Zamknij okno