Przypis: 1


Dokładne naśladowanie epigramu Filipa z Tessaloniki (I w. n.e.) z Antologii Palatyńskiej (AP IX.575). Kochanowski posłużył się heksametrem daktylicznym, czyli miarą epicką (w foriceniach zwykle stosuje dystych elegijny lub krótsze metra). [GF, JN]


Zamknij okno