Przypis: 2


hoc veluti fanum – w źródłowy epigramie z AP mowa jest o „mogile” (eríon) Laertesa (fanum – czyli „świątynia”, „przybytek” – u Kochanowskiego jest przeinaczeniem – zapewne błędne odczytanie „eríon” jako „heróon”). [GF]


Zamknij okno