Przypis: 1


Iuppiter – Jupiter, Jowisz (gr. Zeus), najwyższy z bogów rezydujący na Olimpie, jego atrybutem był piorun. Por. Koch. Foric 113, 7. [JN]


Zamknij okno