Przypis: 1


condicta … coena – chodzi o nowe znaczenie łacińskiego czasownika condico, nieobecne w tekstach klasycznych. [JN]


Zamknij okno