Przypis: 1


Naƛladowanie epigramu Marka Argentariusza (I w. n.e.) z Antologii PalatyƄskiej (AP IX 246). [GF]


Zamknij okno