Przypis: 4


IovisIovii – gra słów osiągnięta dzięki zastosowaniu łacińskiego dopełniacza imion: Iuppiter i Iovius. [JN]


Zamknij okno