Przypis: 1


Naśladowanie epigramu Juliana z Egiptu (VI w. n.e.) z Antologii Palatyńskiej (AP VII 582). Imię podobne do tytułowego Pynthagorasa (Pnytagoras) pojawia się w innym nagrobku „żeglarskim” w Antologii, autorstwa Marka Argentariusza (I w. n.e. AP VII 374). [GF)


Zamknij okno