Przypis: 2


Ne maris accuses aequora – jeden z cyklu nagrobków poświęconych żeglarzowi (por. Koch. Foric. 87 i 90). (JN)


Zamknij okno