Przypis: 1


Utwór jest prozopopeją pomnika nagrobnego w kształcie kolumny. Kolumna ma być nagrobkiem córek Kochanowskiego Urszuli i Hanny (por. Koch. Treny). Utwór powstał zatem po roku 1579. (JN)


Zamknij okno